iphone 6 plus: Thị trường di động xách tay tại Việt Nam đang chết dần?