iphone 6 plus: iPhone bán ế, hàng loạt lãnh đạo Apple Ấn Độ bị 'trảm'