iPhone 2018: iPhone XS và XS Max gặp sự cố khi kết nối mạng