iphone: iPhone Xr chưa bán ra, đã có hàng nhái tại Việt Nam