IPC: Ông Tất Thành Cang liên quan thế nào tới sai phạm của Tề Trí Dũng?

  • Ông Tất Thành Cang liên quan thế nào tới sai phạm của Tề Trí Dũng?

    Ông Tất Thành Cang liên quan thế nào tới sai phạm của Tề Trí Dũng?

    Theo Thanh tra Tp.HCM, đề án tăng vốn điều lệ, giảm tỷ lệ sở hữu vốn của IPC tại Sadeco từ 44% xuống 28,8%, IPC đã phát hành cổ phiếu cho Công ty Nguyễn Kim không qua đấu giá là “trái quy định pháp luật”, gây thiệt hại cho ít nhất 153 tỷ đồng. Việc Thường trực Thành uỷ TP.HCM chấp thuận chủ trương này thực tế là truyền đạt ý kiến của Phó Bí thư thường trực Thành uỷ (tức ông Tất Thành Cang - PV)

  • IPC xuống dốc ra sao từ khi ông Tề Trí Dũng làm tổng giám đốc

    IPC xuống dốc ra sao từ khi ông Tề Trí Dũng làm tổng giám đốc

    Trong thời gian ông Tề Trí Dũng làm tổng giám đốc từ năm 2015 đến 2018, công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) liên tục bị sụt giảm doanh thu và lợi nhuận.