iOS 11.4 dính lỗi: Người dùng kêu iOS 11.4 khiến iPhone nhanh hết pin