Incheon United: Ẩn sau vẻ hào nhoáng, Công Phượng đối diện với mối lo lớn nhất ở Incheon United