Huỳnh Nhiệm: Hà Nội: Phụ huynh tố giáo viên chủ nhiệm đánh con trai lớp 1 bầm tím vì trình bày bài không trôi chảy