hotgirl: The Debut tập 13: Chê Chi Pu là 'hotgirl đi hát' nhưng Hương Tràm vẫn chọn 'Từ hôm nay' cho học trò của mình