họp quốc hội: Đại biểu QH viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày khai mạc kỳ họp thứ 7