Họp HĐND Đà Nẵng: Lí do ông Xuân Anh vắng mặt tại hoạt động HĐND TP Đà Nẵng


  • Đề nghị miễn nhiệm Phó chủ tịch TP Đà Nẵng

    Đề nghị miễn nhiệm Phó chủ tịch TP Đà Nẵng

    05/07/2017 - 14:12

    Tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng khai mạc sáng nay, Ban Pháp chế đề nghị thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch thường trực UBND TP đối với ông Đặng Việt Dũng.