Hợp đồng mobifone - AVG: Video: Nhóm cổ đông AVG đã trả MobiFone 2.500 tỷ đồng