Hợp đồng mobifone - AVG: Giá trị thương vụ AVG cao hơn nhiều so với vốn điều lệ