Hồng Vân: Xôn xao chuyện nữ sinh vác săm xe hỏng lên lớp giải trình việc đi muộn nhưng vẫn không thể 'thoát tội' vì lý do này