Honda CR-V 2018: Fortuner, CR-V bán kèm phụ kiện vẫn đắt hàng