Hỗn chiến: Giá vàng trong nước chênh hơn 2,7 triệu đồng so với thế giới