Hoàng Thế Trung: Fox News: Trung Quốc có thể đã rút tên lửa khỏi đảo Phú Lâm