Hoàng Thế Trung: Đại sứ Trung Quốc: 'Mỹ có thể lại khủng hoảng tài chính vì chiến tranh thương mại'