Hoàng gia Anh: Công nương Kate và Meghan 'tâm đầu ý hợp' khi lần đầu xuất hiện cùng nhau không có chồng hộ tống