Hoàng gia Anh: Nữ hoàng Anh và các cháu dự hội hoa xuân tuổi đời hơn 100 năm