Họa sĩ: Clip: Hoà Minzy bị chỉ trích thái độ ngôi sao, mặt lạnh tanh để mặc trưởng FC lớn tiếng quát nạt fan giữa đường