Họa sĩ: Chạy thận nhân tạo làm 8 người chết: Nhiều tài liệu làm chứng cứ được lập sau sự cố