hoa hồng: Uống nhầm hóa chất đóng tàu, cậu học sinh lớp 10 hỏng dạ dày hoàn toàn