hoa hồng: Một giám đốc Trung tâm Văn hóa bị cách chức vì đánh nhân viên nữ