Hỏa Hoạn: Nhà 4 tầng kinh doanh gas cháy dữ dội giữa trưa