Hỏa Hoạn: Cháy căn hộ chung cư ở Sài Gòn, hàng trăm người náo loạn