Hoa Hậu Ngân Anh: Hoa hậu Đại Dương vào nhóm sao xấu vì váy áo sến sẩm, lỗi mốt