hoa hậu kỳ duyên: Diện váy áo mỏng tang khoe vòng một ngồn ngộn, Kỳ Duyên lại để lộ cả miếng dán ngực