hoa hậu hoàn vũ Việt Nam tổng duyệt: Chúng Huyền Thanh: Gặp ‘sự cố’, liên tiếp vắng tập tổng duyệt Bán kết HHHV Việt Nam