hoa đào: Trung Quốc thuê đất Lào, Campuchia sản xuất: Thế mạnh Việt Nam lao đao