Hòa Bình: Hiện trường vụ cháy công ty ở Bình Dương: Lửa khói cuồn cuộn cao hàng chục mét