"Hổ ăn thịt người": Clip: Hổ nuôi từ bé bất ngờ ăn thịt huấn luyện viên ngay giữa vườn thú