HLV Paul Scholes: Paul Scholes từ chức HLV sau 31 ngày