HLV Park Hang Seo: Tuyển Việt Nam và World Cup 2022: Thầy Park nói cấm sai...