HLV Mai Đức Chung: Đội tuyển bóng đá nam tặng 250 triệu đồng cho đồng nghiệp nữ