HLV Lopetegui bị sa thải: Real và HLV Lopetegui bị ví như những kẻ phản quốc