HLV Dương Minh Ninh: HLV HAGL: 'Chúng tôi gặp Tiến Dũng chỉ là tình cờ'