HLV Dương Minh Ninh: Đừng trách bầu Đức, bởi chẳng phải HAGL đang 'đổ thóc giống ra ăn' đấy sao?