HLV Dương Minh Ninh: HLV Nam Định 'đá xoáy' bầu Hiển trong ngày Công Phượng bị đau vẫn gắng gượng thi đấu