HiTech

Tổng giám đốc và hàng loạt nhân sự nghỉ việc tại Intel Việt Nam

Công ty Intel Việt Nam đang thực hiện tái cơ cấu, hàng loạt nhân sự nghỉ việc, trong đó có tổng giám đốc công ty.

Theo ông Dương, Tổng giám đốc Intel Việt Nam Trần Đức Trung, và bản thân ông Dương sẽ nằm trong số các nhân sự nghỉ việc tại Intel Việt Nam.

Ông Phạm An Dương trong một sự kiện của Intel - Ảnh: H.Đ

Theo một nguồn tin, Intel Việt Nam đặt văn phòng tại Quận 1, TP.HCM, với nhân sự 15 người. Nằm trong chiến dịch tái cơ cấu, 3 người đã nghỉ việc từ ngày 30/7, 7 người nghỉ việc từ 30/9, sắp tới sẽ có thêm một người nữa nghỉ việc vào 31/10. Như vậy, Intel Việt Nam sẽ còn lại 5 nhân sự.

Theo nguồn tin này, có nhiều phương án đối với văn phòng Intel Việt Nam. Khả năng phải thu hẹp văn phòng là có, tuy nhiên việc đóng pháp nhân Intel Việt Nam là rất khó xảy ra. Trong đó, để ngỏ khả năng các nhân sự còn lại sẽ làm việc ở nhà máy Intel Products tại Khu công nghệ cao Quận 9, TP.HCM.

Intel Việt Nam và Intel Products là hai công ty khác nhau. Việc tái cơ cấu chỉ diễn ra tại Intel Việt Nam.

Theo Hải Đăng (ITCNews.vn)