HiTech

Thử ngâm nước iPhone 7 Plus đầu tiên về Hà Nội

Khi chìm dưới nước, màn hình cảm ứng của iPhone tạm dừng hoạt động và trở lại bình thường ngay sau khi vớt lên.