HiTech

Làm thế nào để khôi phục "ghi chú" vừa lỡ xóa trên iPhone

Trong một giây phút bất cẩn, bạn đã lỡ xóa một ghi chú (notes) rất quan trọng trên iPhone, vậy phải làm sao để khôi phục lại ghi chú quan trọng này.
 
- Mở ứng dụng ghi chú (notes) trên máy ra.
 
Làm thế nào để khôi phục 'ghi chú' vừa lỡ xóa trên iPhone - ảnh 1
Bấm vào mũi tên lùi trong phần ghi chú để mở thư mục mở rộng
 
- Ngay khi vừa mở ghi chú, thì bạn sẽ thấy màn hình hiển thị các ghi chú hiện đang có trên iPhone. Tại đây, bạn bấm vào nút mũi tên lùi lại (nằm ở góc trái phía trên màn hình).
- Trong giao diện mới, bạn sẽ thấy xuất hiện thêm một mục gọi là Recently Deleted. Hãy bấm vào mục này.
 
Làm thế nào để khôi phục 'ghi chú' vừa lỡ xóa trên iPhone - ảnh 2
Thư mục Recently Deleted chứa tất cả các ghi chú từng xóa trong vòng 30 ngày
 
- Ngay khi vừa bấm vào, bạn sẽ thấy toàn bộ các ghi chú đã từng xóa nằm ở bên trong. Đây là thư mục ẩn có thể lưu lại các ghi chú bị xóa trong vòng 30 ngày.
 
Làm thế nào để khôi phục 'ghi chú' vừa lỡ xóa trên iPhone - ảnh 3
Bấm vào Edit để thực hiện lấy lại ghi chú
 
- Tại đây, bạn hãy bấm vào nút Edit nằm ở góc phải màn hình, chọn ghi chú cần được khôi phục và cuối cùng bấm vào nút Move to... để chuyển ghi chú này vào lại máy.
 
Làm thế nào để khôi phục 'ghi chú' vừa lỡ xóa trên iPhone - ảnh 4
Bấm vào Move to... để khôi phục lại ghi chú đã xóa
 
Lưu ý: Để có thể sử dụng được chế độ khôi phục ghi chú lỡ xóa trên iPhone, thì phần ghi chú trên máy phải được đồng hóa với iCloud.

Theo Thành Luân (Thanh Niên Online)