HiTech

Làm quen giao diện Pokemon Go tại Việt Nam

Giao diện Pokemon Go khá đơn giản, dễ làm quen. Tuy vậy, một số tính năng vẫn chưa được hỗ trợ.