HiTech

Hướng dẫn tải game Pokémon Go trên các thiết bị iOS

Do nhà sản xuất chỉ tung game ở một số thị trường nhất định nên nếu muốn cài đặt Pokemon Go, người dùng iOS phải đổi tài khoản sang các nước như Úc, New Zealand.