HiTech

Đã có hai vụ cháy nổ liên quan đến Galaxy Note 7 ở Trung Quốc