HiTech

300.000 hệ thống mạng tại Việt Nam đang gặp nguy hiểm

 
Bkav vừa công bố kết quả nghiên cứu về tình trạng an ninh của thiết bị router trên toàn thế giới. Theo đó, hơn 5,6 triệu router trên khắp thế giới có lỗ hổng, riêng tại Việt Nam con số này là 300.000.
 
 
Bkav còn cho biết, các lỗ hổng này thậm chí nguy hiểm hơn Heartbleed - một trong những lỗ hổng bảo mật lớn nhất trong lịch sử internet. Bởi vì, trong khi với Heartbleed phải là người có trình độ chuyên gia về an ninh mới có thể khai thác thành công, thì khai thác Pet Hole chỉ cần kỹ năng cơ bản.
 
“Router giống như cánh cửa kết nối người dùng đến internet. Việc hơn 300.000 hệ thống tại Việt Nam có lỗ hổng thậm chí tiềm ẩn nguy cơ đối với an ninh quốc gia. Nếu một quốc gia có mưu đồ gián điệp quốc gia khác, họ hoàn toàn có thể thực hiện việc này thông qua cửa ngõ router”, ông Ngô Tuấn Anh nhận định.
 
Theo khuyến cáo của Bkav, nhà quản trị có thể kiểm tra lỗ hổng Pet Hole và xem cách hướng dẫn khắc phục tại địa chỉ PetHole.net (đây là trang web do Bkav phát triển).

Theo Thành Luân (Thanh Niên Online)