hitech: Nhu cầu CPU tăng cao, Intel tăng sản lượng tại nhà máy ở Việt Nam