Hiệp sĩ đường phố: Hiệp sĩ bị cướp đâm: 'Không ai dám xông vào, chúng bình thản đi'