Hiệp sĩ đường phố: Tên cướp vừa ra tay giật điện thoại bị hiệp sĩ đường phố tóm gọn