hiệp sĩ bị đâm chết: Đang xét xử 4 bị cáo đâm chết 2 'hiệp sĩ' trên đường Cách Mạng Tháng 8