hiệp sĩ bị đâm chết: 'Tại sao Bình Dương bảo vệ được hiệp sĩ, TP.HCM lại không?'