hiệp sĩ bị đâm chết: Kẻ đâm chết ‘hiệp sĩ’ qua lời kể của người thân