hiệp sĩ bị cướp đâm chết: Kẻ đâm chết ‘hiệp sĩ’ qua lời kể của người thân