hiệp sĩ bị cướp đâm chết: 'Hiệp sĩ' Hoàng kể lại giây phút đối mặt với nhóm cướp SH