Hiếp sĩ bắt cướp: Kẻ đâm chết ‘hiệp sĩ’ qua lời kể của người thân