hát karaoke bị đâm chêt: Bị đánh tới chết vì hát karaoke giữa đêm