Hari Won: Trấn Thành xấu hổ vì gặp sự cố trang phục tế nhị khi quay gameshow