hành lý: Ê-kíp nam diễn viên phim 'Giày Thủy Tinh' lên tiếng tố Nguyễn Hoàng Hạnh Nhân