Hành hạ trẻ em: Giây phút bố đẻ khóa trái cửa, dùng tuýp sắt bạo hành dã man 2 con ở Hà Nội: 'Nó đánh con như đánh kẻ thù vậy!'