hàng hóa Trung Quốc: Rút khỏi hiệp ước 144 năm, Trump tiếp tục tung đòn vào Trung Quốc