hàng hóa Trung Quốc: Trump có thể lùi thời hạn nâng thuế với Trung Quốc