hàng hiệu: Hàng loạt thương hiệu danh tiếng xác nhận hủy hợp đồng với Phạm Băng Băng