Hàng giả: Hàng quán đua giảm giá cho người tên Dũng ăn theo U23 Việt Nam