Hàng giả: Thuế bảo vệ môi trường với mặt hàng xăng là 4.000 đồng/lít, tính từ ngày 1-1-2019