hàn quốc: Hàn Quốc muốn Mỹ, Trung cùng tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên